- NÄR DET GÄLLER KOMPOSTERING -


   Vi har sedan 1985 arbetat med storskalig kompostering av organiskt avfall.

Komposteringsvolymer från 250 liter avfall per dag upp till 10 m3 per dag bearbetas i våra trumkomposteringsanläggningar. Från 1993 samarbetar vi med Jorakompost AB och representerar deras komposter från Gävle och upp till Kiruna.
Vi samarbetar nu även med PS bo&miljö Umeå och den inom miljö och kompostering
kände fd miljöinspektören Per Sörlén.SUCCÉN JK 5100

  En kretsloppsanpassad kompost med kompostkärl tillverkad av 100% returplast från hushållen.

Joras nya kompostmaskinen JK 5100 är den första storkomposten som uppfyller alla de krav som Per tycker att en modern kompostmaskin för flerbostadshus ska uppfylla. Den har en väl fungerande kvarn, två kammare för hygienisering och eftermognad, bra blandningsteknik och ger snabbt en fin näringsrik mylla som slutprodukt.

Speciellt är också att Joras unika kompostpåse gör det mycket enkelt och bekvämt för de boende att själva kompostera sitt matavfall. Andra fördelar med JK 5100 är inkastluckans låga och bekväma nivå, kompostmaskinens snygga design samt att den är tillverkad av återvunnen plast.

Mer om JK 5100 här!
Fler produkter
Referens av levererade kompostorer
i Norrland
 


Kompostmaskin levererad
till Sundsvalls sjukhus -99


  Kompostmaskinen är försedd med kvarn som pressar vatten ur det organiska avfallet.
Automatisk ströpelletsinmatning.
Trumman tillverkad av miljövänlig isolerad polytenplast.

Sanox komposter

  Storlek från 30-150 m3. Tillverkas i stål och alternativt miljövänlig polytenplast.

Några nöjda kunder här!
 

 
EU:s sjätte miljöprogram
från 24/1 2001, säger:
"avfall skall behandlas så nära platsen där det uppstår som möjligt"

Nedanstående nyckelfärdiga kompost/miljöhus för fastighetsnära källsortering, är en bekväm lösning för fastighetsägarnas efterlevnad av ovanstående EU-direktiv.
 
Se vidare om planlösning och mer
information om husen här!

Kompostering kunder Norrland


Per Sörlén
per.sorlen@licentiaten.
umea.hsb.se
 
Bakom företaget PS bo&miljö står Per Sörlén som har en mångårig och gedigen erfarenhet av kompostering i alla dess former.

Han är utbildad miljöinspektör och har bland annat arbetat med avfallsplaner, miljö- och kompostprojekt för skolor och daghem samt miljöutbildningar och information på olika nivåer.

Under senare år har Per främst arbetat för HSBs brf Licentiaten i Umeå med vilken han tilldelades HSB riksförbunds miljöpris år 2000.
 
  Han är även HSB Umeås miljö-guide, medlem i HSB Umeås styrelse och
ingår sedan flera år i HSBs riks-
täckande miljönätverk.Komposter 100 m3 för kommunalt avfall
komposteringsbehållare
Inmatningsvolym 10 m3 /dygn.

Mottagningsficka volym 10 m3
kompostflytt
Atomatisk inmatning till kompostor

Datastyrd registrering av temperaturKällsortering minimerar avfallskostnaderna
Figur visar viktprocentuell fördelning
av innehållet i osorterade sopsäckar.    Mycket talar för att lokal kompostering är den bästa lösningen på hantering av matavfall. Det lönar sig att kompostera. Både ekonomiskt och miljömässigt. Fastighetsnära källsortering minimerar avfallskostnaderna. Plockanalys i Malmö visar att den största fraktionen avfall är komposterbart.

53 % av avfall från hushållen är organiskt material som kan komposteras. Sorterar man dessutom glas, hårdplats, kartong, metall samt tidningar så återstår endast 22 % restavfall till förbränning eller deponi. Fastighetsnära sortering och kompostering har reducerat restavfallet med ca 50-60 %.
Källa: Gatukontoret Malmö stad

Deponiskatt
Vi kan se ett växande intresse för kompostering sedan deponiskatten på 250 kr/ton infördes 2000-01-01. Renhållningsbolag har tvingats höja taxorna. Vissa fastighetsägare har fått höjningar på flera hundra procent. Tar man hand om kompostfraktionen vid den egna fastigheten så finns det stora besparingar att göra.© webmaster
 Skopan-projektet Ö-vik

Miljöhus hos HSB Brf Skopan.
Källsortering & kompostering.


  Redan 1996 sparade HSB Brf Skopan i Örnsköldsvik 74 800 kr under sitt första år. Att släpa sina gamla tidningar och konservburkar till centrala miljöstationer är både krångligt och tungt. Brf Skopan tog saken i egna händer och byggde ett miljöhus med källsortering och automatisk kompost. Förtjänsten för de 260 boende i föreningen var första året 74 800 kr. Vinsten har sedan fortsatt att öka varje år i takt med kommunens höjda taxor för avfalls-hämtning.  

I miljöhuset

  Miljöhuset var klart 1 november 1996. Där finns tio olika behållare för allt från tidningar, glas, metall, plast , batterier mm. Tömningen sköts av föreningens vaktmästare med hjälp av intresserade pensionärer. Allt fraktas till mellanlager i närheten, där vidare uppsamling sker genom kommunens försorg.  

Minskad sophämtning
källsortering
  Tidigare hämtade kommunen sopor två gånger per vecka på sex olika ställen. Med miljöhusets hjälp har hämtningstillfällena minskat till en gång var fjortonde dag på ett ställe, en besparing för miljö och ekonomi på 74.800 kr redan första året.  

Matrester och annat
kompostmaskin
  Komposterbart stoppas ned i två hel-automatiska kompostorer. En kvarn mal sönder avfallet som sedan kräver minimalt med tillsyn. I princip behöver bara spånpellets tillsättas. Efter ungefär en månad har matresterna förvandlats till kompostgödsel.

På ett år blir det ca 20 000 liter näringsrik kompostgödsel som de boende använder till trädgårdstäppor och blomlådor.

Man har även med kompostgödselns hjälp, anlagt en väldoftande kryddträdgård intill miljöhuset, med ett 20-tal olika kryddväxter som skördas varje höst. Kompostgödseln har blivit så efterfrågad, så att de boende får teckna sig för de säckar man önskar köpa.

Kontakta oss, vi kommer att i samråd med Joraform Kompost AB att ge förslag på den mest ekonomiska och miljöriktiga lösning som passar för ert bostadsområde, när det gäller fastighetsnära källsortering och kompostering.

Kontakta oss här!


ts@sanox.se